Víkendové setkání Patronů rodičů

Stejně jako každý rok, pokud to situace dovolila, proběhlo setkání Patronů rodičů spolu s psycholožkou Alexandrou Lammelovou a sociální pracovnicí Barborou Kožnarovou na víkendovém pobytu. Stalo se tak 20.7. – 22.7.2022.

Páteční sraz byl v hotelu Blue Orange v pražských Letňanech. V odpoledních hodinách se všichni ubytovali a také absolvovali společnou večeři. Domluvily se organizační záležitosti celého víkendu a všichni měli velkou radost, že se vidí offline.

Ihned po snídani v sobotním bloku následovala intervizní část, ve které znovu ožila myšlenka setkávání Patronů rodičů spolu s rodiči a ostatními blízkými pacientů s CF v krajích. Jako první se rozhodly ujmout žezla Patronky Martina a Milena. Ty pořádají plzeňské setkání – 23.6.2022 v 17:00, v restauraci Kačaba.

Další část byla věnována Etickému kodexu Patronů rodičů, ke kterému se každý z nich zavázal. Patroni rodičů si sami říkají o témata, která mají být na školení probírána. Proto bylo součástí sobotní školící části také téma „Jak mluvit s dětmi o nemoci a smrti“. Poté následovala část interaktivní, ve které se všichni zapojili do stolní hry „Řekni mi…“

Nedělní blok se věnoval finálnímu shrnutí víkendové akce, výhledům do budoucna nejen s dalším setkáním, ale také s celým tímto projektem. Poté byl prostor pro individuální konzultace jak se sociální pracovnicí, tak s psycholožkou Klubu CF.

Nyní vychází na našem blogu Klub CF rozhovory s Patrony rodičů, které byly pořízeny v rámci tohoto víkendového setkání. Cílem je přiblížit vám všem pohledy našich laických poradců, aby si každý mohl vybrat, koho nakonec osloví. Patronům za jejich dobrovolnickou aktivitu velmi děkujeme, vážíme si jí a těšíme se na další setkání.

 

Setkání Patronů rodičů podporují: