Vyjádření Pracovní skupiny pro cystickou fibrózu ČLSJEP.

Cystická fibróza (CF) je jako chronické plicní onemocnění indikováno k vakcinaci proti COVID-19 a výbor Pracovní skupiny pro cystickou fibrózu vakcinaci důrazně doporučuje.

Vakcinace u CF je plánována prioritně, dle materiálu MZd ČR ve fázi I B:
STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE

Vakcinaci budou standardně zajišťovat velká očkovací centra. Výbor PSCF doporučuje, aby se jednotlivá centra CF podílela na usnadnění přístupu svých pacientů k vakcíně na základě jejich lokálních možností a s ohledem na nutnost dodržování speciálního izolačního režimu CF.

Informace z jednotlivých CF center:

CF centrum FN Brno
Lékaři vyzvali své pacienty od 16 let, aby vyjádřili svůj zájem o vakcinaci na email cfbrno@gmail.com do 10.1.2020, kdy se pro ně budou objednávat vakcíny. Předpokládaný termín očkování je pravděpodobně do konce ledna. Vakcinace adolescentů i dospělých proběhne v režii dětského CF centra.

CF centrum FN Plzeň
Kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a domluvte se na termínu svého očkování.

O postupu v dalších CF centrech vás budeme informovat.