Záznam – Odborné semináře o CF

1. dubna 2023 proběhla tradiční Členská schůze Klubu CF ve Velké posluchárně 2. LF UK ve FN Motol. Přinášíme záznam přednášek lékařů a specialistů na aktuální témata CF

Záznam – Odborné semináře o CF

https://youtu.be/3c-1aKJXp7Q

 

Prezentace lékařů a odborníků

REPRODUKCE V RODINÁCH S CF

ORGANIZACE PÉČE O PACIENTY S CF V ÉŘE MODULÁTOROVÉ TERAPIE

MÁME KAFTRIO JSME V CÍLI

MODERNÍ PACIENT V ÉŘE MODULÁTORŮ

PROJEKT TKÁŇOVÉ BIOBANKY PRO PACIENTY S CF

 

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR