Více fyzické aktivity může u dětí s CF zlepšit zdraví kostí.

Zdraví kostí se totiž u pacientů CF s vyšším věkem zhoršuje. Vše je spojeno s nedostatečným vstřebáváním živin a vitaminů (především vitamínu D), s chronickým zánětem v plicích a dále s celkově menší fyzickou aktivitou v porovnání se zdravou populací.

Studie ukazují, že více než polovina pacientů s CF měla zlomeninu kosti ve věku 25 let. Podpora fyzické aktivity u dětí s CF by mohla pomoci zlepšit dlouhodobé zdraví kostí.

Studie s názvem – Rozvoj muskuloskeletálních deficitů u dětí s CF zdůrazňuje, že zdravotní problémy související s kostmi jsou u lidí s CF běžné a často se vyskytují v mladé dospělosti. Tým vědců ve Spojeném království se snažil dozvědět více. Použili pokročilou zobrazovací techniku, nazývanou periferní kvantitativní počítačová tomografie s vysokým rozlišením nebo HR-pQC a dále mechanografii, metodu hodnotící svalovou sílu a výkon. Vše s cílem změřit zdraví kostí a svalů u 25 dětí s CF v průměrném věku 11 let.

Výsledky ukázaly, že struktura a zdraví kostí jsou u pacientů s CF v porovnání se skupinou zdravých dětí významně horší. Tyto odchylky se dokonce s rostoucím věkem dítěte postupně zhoršují. V dalších analýzách vědci zjistili, že horší zdraví kostí u pacientů s CF úzce souvisí s horší svalovou sílou. To znamená, že jedním z důvodů, proč se zdraví kostí s rostoucím věkem u CF zhoršuje, je to, že okolní svaly nejsou dostatečně aktivní. Vzhledem k tomu, že problémy s kostmi se objevují v pozdějším dětství a jsou spojeny s menší fyzickou aktivitou, tato zjištění naznačují, že intervence zaměřené na podporu aktivity u dětí s CF mohou pomoci zlepšit dlouhodobé zdraví kostí.

A jak si stojí s fyzickou aktivitou děti s CF v České republice? Na to jsme se zeptali paní MUDr. Terezy Doušové, Ph.D. Lékařky CF Centra FN Motol. 

 Jsme spokojena se svými malými pacienty? Nebo je ještě co se týče fyzické aktivity co zlepšovat?

Pravidelná fyzická aktivita by měla být součástí života všech dětí včetně našich malých pacientů s CF. Přestože existují rozdíly a někteří rodiče se v tomto smyslu velmi snaží, obecně musím konstatovat, že mají naši malí pacienti s CF fyzické aktivity málo a je jistě hodně co zlepšovat.

 Nesouvisí s tím fakt, že maminky nemocných dětí se o ně mnohem více bojí, a tak je nenechávají tak říkajíc „vylítat?“

Dle mého názoru je to spíše o stanovení priorit a celkovým přístupem rodiny k životnímu stylu.

 Studie naznačují, že více než polovina pacientů s CF prodělala zlomeninu kosti. Setkáváte se s touto skutečností i u svých pacientů?

U pacientů do 19 let (tedy věku kdy přecházejí do péče dospělého specialisty) se běžně se zlomeninami kostí nesetkáváme.

 Máme v naší zemi specialistu, který se zabývá vývojem kostí v průběhu dětství u CF?

Touto problematikou se zabývají naši kolegové pod vedením doc. MUDr. Ondřeje Součka, Ph.D.

v pražské motolské nemocnici. Dokonce ve spolupráci s naším centrem zahájili novou studii o vlivu vitamínu D na zdraví kostí u dětí s CF.

 Doporučení pro rodiče, co se fyzických aktivit jejich dítěte týká?

Čím více tím lépe, a hlavně pravidelně! Pokud budou rodiče své dítě vést k pravidelné fyzické aktivitě od časného dětství, projeví se to pozitivně v jeho dospívajícím a dospělém věku.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Zdroj: A.Ireland, A. Riddell, A. Colombo, et al., Development of musculoskeletal deficits in childern with cystic fibrosis in later childhood, Bone (2022), https://doi.org/10.1016/j.bone.2022.116657https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8756328222003349?via%3Dihub

Tato studie byla provedena v Medical Research Council Elsie Widdowson Laboratory v Cambridge (UK).  Zařazeny do studie byly děti s CF sledované dlouhodobě v ambulancích Addenbrooke’s Hospital v Cambridge. Kontrolní skupina zdravých dětí byla získána pomocí plakátů a letáků umístěných v místní komunitě a prostřednictvím internetu. Studie byla schválena Výborem pro etiku národního výzkumu (REC) Cambridge South a před účastí byl od všech účastníků získán informovaný souhlas rodičů a souhlas dětí mladších 16 let. Zařazeny do studie byly děti ve věku 8 až 16 let. Jednalo se pouze o děti bílého etnika, kvůli vyššímu výskytu CF v této skupině.