Čekají nás novinky v otcovské, rodičovské a práci pro pečující?

Čekají nás novinky v otcovské, rodičovské a práci pro pečující?

MPSV chystá podstatné změny podle směrnice EU, která byla vydána v červnu roku 2019. Konkrétně pravidla mění směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a o předvídatelných pracovních podmínkách. Změny by měly nastat nejdéle v srpnu roku 2022. Za nepřenesení směrnice EU do našich zákonů do tohoto data by totiž padaly vysoké pokuty.

O jaké změny se tedy jedná? Otcovská dovolená by měla trvat místo původních sedmi dnů, deset. Pečující rodiče by pak měli mít nárok na práci z domova v případě, že v této výhodě zaměstnavateli nebrání vážné důvody. Rodičovská dovolená by měla být po dobu dvou měsíců nepřenosná, a to z důvodu, aby se matka i otec mohli v péči o dítě prostřídat. Chystají se také zatím blíže nespecifikované změny v nároku na ošetřovné a novinkou by mělo být také pracovní volno pro pracující rodiče.

Co se týče zaměstnání, směrnice má zaručit pracovníkům větší pracovní ochranu, jistotu ve svém zaměstnání a zajištění minimálních podmínek pro práci bez pracovní smlouvy, tzv. na zavolanou nebo nad rámec pracovní doby. Důležité je, aby každý věděl, jakou práci a v jakém množství má očekávat a jaká mu za ni bude náležet odměna.

Aktuálně se pracuje na několika variantách. Do konce června resort slíbil, že předloží alespoň jednu z norem. Změny jsou to ale velké, jelikož bude potřeba zásah do zákoníku práce, ale i jiných zákonů.

Proto zde vyvstávají obavy, zda se vše do srpna roku 2022 stihne. Mimo jiné proto, že o letních prázdninách Sněmovna nezasedá a v říjnu se konají sněmovní volby. Proto nám nezbývá nic jiného, než doufat, protože především na pečující rodiče se často zapomíná a toto by mohla být cesta, jak jim umožnit skloubení práce s péčí o dítě.

Zdroje:
MPSV chystá delší otcovskou či změny rodičovské podle pravidel EU. České noviny [online].
Praha, 2021, 18.03.2021 [cit. 2021-03-22]. Dostupné z:
https://www.ceskenoviny.cz/