Doba nejistoty?

Dominantním tématem roku 2020 ve veřejném prostoru byla – a vlastně dosud je – koronavirová pandemie a vše s ní spojené. To je jistě pochopitelné a vzhledem k mnohovrstevnatým důsledkům této nákazy i zřejmé, že dopady budou dlouhodobé, ve všech možných sférách společnosti.

Ovšem, co ve zvýšené míře, víc než kdy dřív bez ohledu na zdravotní, sociální či ekonomické postavení všichni zažíváme v posledním roce, je celkově stres a nejistota lidí. – Jejich nejasné plány a výhledy budoucnosti, a to nemluvíme o horizontech měsíců, ale i třebas jen týdnů či dnů. Jednotným prvkem je jistě určitá schopnost Čechů, o nichž se říká, že jsou národem improvizátorů. Schopnost improvizovat a přizpůsobovat se překotně vyvíjejícím se situacím a náhle nově nastalým je ale rozhodně pro drtivou většinu lidí tak jako tak fuška. Je již v podstatě dennodenním pořádkem být připraven na „cokoli“, což pacienti s CF vědí, jak je asi právě tento prvek současně nejvíc nepříjemný, ale i nepřekvapivý. A pro pacienty se závažnými diagnózami obecně, nejen pro nás s CF, ale i pro ostatní „kolegy ve zbrani“, je tato nejistota ještě více zneklidňující. Jednoznačné ale je, že prvek nejistoty myslím vysiluje všechny. Každý se s tím vyrovnáváme různými způsoby, jak to jde, ale při takto dlouhém náporu je jisté, že leckomu mohou docházet – nejen – síly.

Určitý výhled, a věřím, že zásadní pro zvládnutí koronavirové pandemie, představuje očkování vakcínou a vytvoření tak u většiny obyvatel kolektivní imunity k minimalizaci dalšího šíření v populaci – Tato cesta je prvním zásadním světlem na konci tunelu. Nejistota jako taková a celkový dopad vyplývající z již téměř roku v podmínkách, které jsme si dosud nedovedli představit, nakonec možná vyústí k posílení odolnosti v krizích. Dalším milníkem nepříjemné nejistoty, jež jsme konkrétně jako velká část pacientů s CF měli, je schválení kauzální léčby cystické fibrózy prostřednictvím přípravku Kaftrio®. Lék, který by zásadně mohl pomoci většině pacientů v ČR, stále čeká na dohodu zdravotních pojišťoven o financování úhrady. Výhled schválení je dalším světlem na konci tunelu.

Nejistota a „tma“ na horizontu budoucnosti, která se nás všech dozajista dříve či dosud dotýkala, by se tak mohla již brzy proměnit naopak ve světlo a budoucnost lepších časů. Věřím, že s trpělivostí, nadějí a optimismem nakonec prožitý rok 2021 bude.

Šimon Krmenčík