Nouzový plán péče

V době covidové se hodně myslí na rizikové skupiny, jimiž jsou i pacienti s cystickou fibrózou. Pozornost by měla být však věnována také neformálním pečujícím osobám, v tomto případě zejména rodičům pacientů. Děti s cystickou fibrózou jsou odkázáni na pomoc svých rodičů, kteří dohlížejí na denní režim dítěte.

Epidemie Covid-19 upozornila na problémy, které ovlivňují životy pacientů a jejich pečujících. V době covidové se může stát, že jsou rodiče hospitalizovaní a není zde někdo, kdo by se o dítě, které je na každodenní péči závislé, postaral. Tato situace se bohužel netýká jen hrstky lidí. V současné době o své blízké pečuje doma více než jeden milion obyvatel ČR. Tito pečující nyní často zažívají stresové situace, když musí přemýšlet nad tím, že je zde možnost, že se nakazí a budou muset do karantény nebo být dokonce hospitalizováni. S řešením přichází projekt, Pečuj doma, jejímž tvůrcem je Diakonie. Tento projekt je reakce na covidovou situaci se zaměřením na pomoc neformálním pečovatelům. Tento projekt má však velký potenciál i do budoucna, tedy v například v případě, že se vám stane úraz, kvůli kterému bude nutná hospitalizace.

Jak takový nouzový plán péče funguje?
Ve svém okolí vyberete jednu až dvě osoby, které se v případě nouze budou schopny a ochotny o vašeho blízkého postarat. Poté zajdete na webové stránky Pečuj doma, kde v sekci Nouzový plán péče naleznete formulář, který vyplníte. Ve formuláři přesně popíšete, jakou péči váš blízký potřebuje. Je zde tedy možnost přesně rozepsat inhalace, podávání Kreonů a dalších léků, ale také hygienická opatření. Vyplněný formulář pak na této stránce uložíte a Pečuj doma vám zašle samolepku, kterou umístíte na svoji kartičku pojištěnce. Na samolepce je nápis, který hned upozorní na vaši situaci: „Jsem pečující. Je na mně závislá další osoba“. Záchranná služba či policie pak už ví, že má kontaktovat Pečuj doma, která sama zajistí předání vaší blízké osoby do péče náhradníka.

Pokud si s vyplněním nevíte rady, můžete kontaktovat poradkyni na lince Pečuj doma, jejíž telefonní číslo je: 800 915 915. Členům Klubu CF ráda pomůže s vyplněním také sociální pracovnice Klubu. Než začnete vyplňovat formulář, určitě si promluvte s osobami, které ve formuláři uvedete. Měli byste se ujistit, zda jsou tyto osoby schopny a ochotny o vašeho blízkého pečovat. Osobou, která bude váš náhradník může být kdokoliv, komu důvěřujete. Může to být někdo z rodiny, ale také blízký přítel nebo soused. Takový nouzový plán péče vám zajistí jistotu, že bude o vašeho blízkého postaráno a vy se budete moci plně věnovat svojí léčbě a rekonvalescenci.

www.pecujdoma.cz

Zdroje:
NOVOTNÁ, Karolína. Covid ukázal problémy pečujících. Stát na ně sice myslí, praxe je ale složitá. IDnes [online]. 2021, 14.02.2021, [cit. 2021-02-16]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/koronavirus