Novorozenecký screening CF (NSCF)

Novorozenecký screening je prováděn vyšetřením kapky krve odebrané z patičky novorozence. Takto se testují i další vrozená onemocnění. Pomocí novorozeneckého screeningu se zachytí děti s CF do 2 měsíců věku, kdy ještě většina z nich nemá rozvinuté příznaky onemocnění. To je pro nemocné velmi příznivé, protože to umožní okamžité zahájení léčby, což velmi zlepší jejich vyhlídky.

Pro CF se toto vyšetření provádí ve dvou hlavních krocích. V prvním kroku se novorozenci mezi 72. a 96. hodinou života odebere kapka krve z patičky. Z této tzv. suché kapky krve se měří imunoreaktivní trypsin (IRT), který svou koncentrací může ukázat na jedince, který má vyšší riziko onemocnění CF. IRT ovšem neukazuje pouze na CF, ale i na jiná onemocnění, proto se k určení CF musí provádět i další vyšetření. Ve skupině novorozenců se zvýšenou koncentrací IRT jsou v druhém kroku zjišťovány molekulárně-genetickým vyšetřením genetické mutace pro CF. Toto vyšetření se stále provádí z oné jedné kapky krve odebrané na počátku. Pokud se ukáže, že dítě mělo extrémně vysokou koncentraci IRT, ale nebyla nalezena žádná CF mutace, provádí se znovu odběr suché kapky krve a vyšetření se opakuje (tzv. recall). U novorozenců, kteří mají zvýšenou hladinu IRT a nalezenu alespoň jednu mutaci, se provádí klasický potní test. Podle výsledků všech těchto vyšetření posléze CF odborníci rozhodují o dalších postupech.