Očkování Covid – 19

Klub CF v rámci Pacientské rady spolupracuje na přípravách očkování rizikových skupin. Jak jistě víte, očkování již minulou neděli odstartovalo, je dobrovolné a bezplatné, zatím pouze vakcínou od společnosti BioNTech/Pfizer, další by měly postupně následovat.

Očkovat se mohou zatím pouze lidé od 16 let. Jelikož vakcín je zatím jen omezené množství, očkují se v současné době dle Národní strategie stanovené prioritní skupiny, kterými jsou zejména zdravotníci a sociální pracovníci, dále hospitalizovaní pacienti s chronickým onemocněním a klienti domovů pro seniory, apod. V průběhu měsíců února, března/dubna nadcházejícího roku potom dojde na očkování prioritní skupiny osob nad 65 let a osob s chronickým onemocněním viz Národní strategie očkování proti covid-19.

Kdo je v této skupině zahrnut, naleznete na straně 14 uvedené strategie nebo níže:

Osoby na 65 let a chroničtí pacienti s klinicky rizikovými faktory (řazeno podle priority):
• pacienti se závažným, farmakologicky řešeným diabetes mellitus o pacienti s obezitou (BMI > 35 kg/m2)
• pacienti s chronickým respiračním onemocněním (CHOPN, bronchiektázie, plicní fibrózy – cystická fibróza, idiopatická plicní fibróza, PCD)
• pacienti se závažným onemocnění ledvin a jater, pacienti na dialýze a s CKD5
• pacienti s hemato-onkologickým onemocněním
• pacienti po transplantaci solidního orgánu nebo kostní dřeně
• pacienti se závažným dekompenzovaným onemocněním srdce (srdeční selhávání a ICHS, zejména stav po AKS a po revaskularizaci, kardiomyopatie)
• pacienti s rezistentní hypertenzí (zvýšený TK 140/90 mmHg a vyšší navzdory nejméně trojkombinaci antihypertenziv)
• pacienti se vzácným genetickým onemocněním, kteří pro svou intelektovou nedostatečnost nebo vývojové poruchy chovaní, nebo další postižení, např. mobility či respiračních funkcí jsou ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění covid-19
• pacienti s léčbou cíleně ovlivňující imunitní systém (imunosuprese) o pacienti s imunodeficiencí

Podporujeme i na začlenění očkování neformálních pečujících do této prioritní skupiny.

Více informací o systému a postupu k očkování dostaneme na webináři pro pacientské organizace, který nyní připravuje oddělení podpory práv pacientů na Ministerstvu zdravotnictví, který by měl proběhnout v lednu.

Nyní vám doporučujeme, abyste kontaktovali své ošetřující lékaře a informovali se, jestli jste vhodnými kandidáty pro očkování proti covid-19.

Informace k očkování budeme průběžně aktualizovat.

Se srdečným pozdravem,

tým Klubu CF