Ředitelka Klubu absolvovala vzdělávací program EUPATI

Mgr. Simona Zábránská, která je ředitelkou Klubu CF, absolvovala vzdělávací program EUPATI. Vzhledem k tomu, že Klub CF zastupuje pacienty a hájí jejich zájmy v oblasti dostupnosti nových léků, byl pro ni tento program velkým přínosem.

Co vlastně EUPATI je?
Jedná se o Evropskou pacientskou akademii pro terapeutické inovace, což je úspěšný program, během něhož pacienti a jejich zástupci získají vzdělání, které zvyšuje jejich kapacitu a schopnost porozumět výzkumu a vývoji léčiv, smysluplně k němu přispívat a zlepšit dostupnost lékařských informací pro pacienty a další zúčastněné strany.

Během školení se účastníci dozvěděli o cestě léčivých přípravků, od jejich historie a vývoje, klinických studií až po jejich uvedení na trh.

EUPATI stojí na třech pilířích, kterými se rozumí zapojení pacientů, akademické sféry a farmaceutického průmyslu.

Více informací o programu naleznete zde:

https://www.pacientskaakademie.cz/cs/eupati-vzdelavaci-program/?fbclid=IwAR2mNgKeXTic3pj-vtIXzkjZuCG3VzFXbX2nvYRTYIjdPOltwbyr_Qazy5Y_aem_AUWZEMWiqPCy7rTAaosYYzhWWjvG09Y8mw-pdxeS0v2SEVXplmFJmjlHsbVFm2vT-aYReni762Vmc5bwNyDT-6ph