Sanatorium Edel

SANATORIUM EDEL s.r.o. je soukromou dětskou léčebnou respiračních nemocí se speleoterapií. Specializují se na léčbu opakovaných a chronických nemocí dýchacího ústrojí a léčí děti ve věku od 2 do 18-ti let. Speleoterapie je soubor léčebných metod, jejichž základem je využívání příznivého vlivu mikroklimatu podzemního prostředí na lidský organismus. Podzemním prostředím zpravidla rozumíme buď krasové jeskyně, případně opuštěná a zrekonstruovaná důlní díla, která musí splňovat přísné hygienické a fyzikální podmínky. Úspěšnost vlivu speleoterapie je vysoká. U 90ti% pacientů dochází ke snížení nemocnosti a užívání léků. Vliv speleoterapie je odhadován na 9 měsíců po ukončené kúře. Negativní vliv speleoterapie nebyl prokázán.

V polovině září 2020 jsme se vypravily – ve složení Simony Zábranské, Markéty Mikšíkové a Barbory Kožnarové jako zástupkyň Klubu nemocných cystickou fibrózou – do Sanatoria Edel, které se nachází ve Zlatých Horách, při kraji oblasti Hrubého Jeseníku. Setkaly jsme se s ředitelkou Sanatoria Edel, Ing. Alexandrou Plevačovou, MBA; a pneumonologem MUDr. Vladimírem Svozilem. Během návštěvy jsme také měly příležitost debaty se zdravotní a rehabilitační sestrou.

Součástí návštěvy byla prohlídka celého areálu sanatoria, který se skládá ze severní a jižní budovy i rozlehlého parku, který je poctivě udržovaný, nachází se zde prolézačky pro děti a je zde i možnost drobného občerstvení. Jižní a severní budova jsou odděleny, a to jak prostorově, tak i personálně. Je tedy možné, aby zde byly léčeny dvě děti s CF současně, aniž by se musely setkat. Jediné možné křížení těchto dvou pacientů by bylo ve škole a na speleoterapii, ale paní ředitelka nás ujistila, že tato situace je řešitelná – nevzali by k pobytu nikdy dvě stejně staré děti najednou. – A jelikož je sanatorium určené dětem od 2 do 18 let, kterým pojišťovna pobyt plně hradí, je zde pro ně připravena škola s tělocvičnou.

Díky nízkému počtu dětí v jedné třídě se učitelé mohou více každému věnovat. Je zde i školka, do které jsou přijímány děti předškolního věku. Děti tak nezameškají během pobytu zde školní docházku. Jak již bylo řečeno, ubytování se nachází ve dvou budovách, pokoje jsou světlé a čisté. Některé jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, některé nikoli. Sanatorium je připraveno přenechat dané pokoje s vlastním sociálním zařízením pro pacienty s CF. Dezinfekce odpadů probíhá dvakrát denně nezávisle na tom, zda je zde dítě s CF či nikoliv. Rodiče mohou být zde ubytováni s dětmi do 6 let věku dítěte.

Pokud by rodiče chtěli pobyt absolvovat se starším dítětem, je toto možné pouze za úhradu. Při čtyřtýdenním pobytu jednoho rodiče vyjde ubytování a strava pětkrát denně zhruba na 20 000 Kč. Je také případně umožněno, aby zde byl ubytován rodič i se sourozencem dítěte. Další možností je příjezd za dětmi o víkendu na návštěvu a následné přespání.

Pro děti je zajištěna strava pětkrát denně, uzpůsobená alergiím a intolerancím u dětí, není problém pro děti s CF připravit vysokokalorickou stravu. Děti zde mají pevně stanovený režim. Ráno je čeká vizita, dále chodí na speleoterapii (mladší děti ráno, starší odpoledne). Na speleoterapii je dopravuje smluvený dálkový autobus. Prostory, kde speleoterapie probíhají, byly jako jediné v Evropě testovány a měřeny. Je zde 98 % vlhkost a je zde baktericidní prostředí. Návštěvu s námi absolvovala kolegyně Markéta Mikšíková, která má cystickou fibrózu a prohlásila, že se jí zde dýchalo opravdu dobře. Toto prostředí napomáhá vykašlávání. Nikde nebyly viditelné stopy hub a plísní. Stálá teplota po celý rok je zde 8°C, vzduch neustále cirkuluje. Měřením bylo pevně stanoveno, kolik osob může být přítomných na jedné terapii tak, aby se stihl vzduch a obměnil se do další terapie. Děti mohou během speleoterapie sportovat na cvičebních strojích, které jsou uzpůsobeny dětem nebo hrát různé míčové hry.

Co se týče zdravotní péče, každé ráno se koná vizita, kde je možnost odběrů krve a sputa, které se odesílají do nedaleké laboratoře. Na každém patře je přítomna sestra. Je zde i služba pneumonologa a ORL lékaře. Sestry přísně dodržují daný dezinfekční řád. Dětem jsou k dispozici také rehabilitační sestry, které dohlíží na každodenní inhalaci a pracují s dětmi na Simeoxu. U pacientů s CF je samozřejmá inhalace vlastním inhalátorem. Sterilizaci nebulizátoru dělají v roztoku a není tak problém separátně sterilizovat i CF inhalátory. Zástupce MR Diagnostic Radek Černý potvrdil, že do desinfekce lze ponořit komplet nebulizátor, jak Pari SX, tak Pari e-flow včetně membrány. Je ale samozřejmě možné vzít si s sebou vlastní elektronický parní sterilizátor. Disponují zde i Pari Sinus – Zajímavou možností může být vybavení dítěte pouze vlastním nebulizátorem k tomuto inhalátoru a dítě by mohlo následně během pobytu využívat i tento.

V sanatoriu mají k dispozici také spoustu dalších fyzioterapeutických pomůcek a několik rehabilitačních místností, které jsou skvěle uzpůsobeny dětem, na zdech jsou zvířátka a pohádkové postavy. Samozřejmostí vybavení lékařskými přístroji je také vyšetření na spirometru. V přízemí nalezneme recepci s malým obchůdkem, kde ale člověk najde pravděpodobně vše, co by během takového pobytu mohl potřebovat – hygienické potřeby, pochutiny, zákusky, suvenýry, hračky pro děti.

Celý areál připomíná spíše ubytování hotelového typu. O čistotu, bezpečnost a celkově hezké zázemí se tu stará celkem devět údržbářů. Našli jsme zde i krásné herny, kde si každé dítě přijde na své. Za Klub nemocných cystickou fibrózou hodnotíme Sanatorium Edel velmi kladně, neshledaly jsme nic, co by se jevilo jako nepříznivé pro naše pacienty. Personál je milý, vstřícný a lze se pro naše pacienty dohodnout na jakémkoliv zvláštním přístupu.