Děkujeme za spolupráci v roce 2020 a přejeme Vám krásné svátky a pevné zdraví! […]