Klub CF vydal knihu s příběhy pacientů s cystickou fibrózou. Kniha obsahuje 21 příběhů, které psali rodiče nebo samotní pacienti s CF. Ke ka […]